Nu har ett fantastiskt verktyg utvecklats för att leta upp olika postorter där stämpelnamnet inte är fullständigt på frimärket eller brevet. Detta söksortsystem är ett så kallat elektroniskt ”baklängesregister”. Bara du vet en del av ortsnamnet på objektet, kan du lätt hitta en stämpel som du vill tyda genom att ange en del i poststämpel i sökrutan ortsnamn. Fördelen är att du inte behöver börja att söka orten ”bakifrån” utan du skriver i sökrutan de bokstäver du kan se i stämpeln. T ex sökning av orten BANKERYD - du ser bara B och ERYD i stämpeln. Då matar man in B*ERYD och du får upp alla orter som innehåller denna kombinaton, det blev 4 st. Du får också veta vilket Landskap, Län och Kommun orten tillhör samt hur många tecken det är i stämpeln.

Det går också att använda registret till många andra olika sökningar, om man t ex samlar på frimärken med anknytning till Broar och vill söka upp alla svenska orter som har delar av texten BRO i ortsnamnet så söker man bara genom att ange *BRO* och då får upp alla dessa orter som har tecknen BRO någonstans i ortsnamnet. Det är 89 st i hela Sverige. En stjärna * begränsar sökningen enl. följande:

  • *BRO  Visar alla orter som slutar på BRO (58 st)
  • BRO*  Visar alla orter som börjar på bro (19 st)
  • *BRO* Visar upp alla orter där ordet BRO ingår någonstans i namnet. (89 st).
Man kan begränsa sökningen genom att t ex bara ange landskapet Småland, då får man bara upp 2st postorter som innehåller texten BRO. Vill man veta vilka orter som ingår i en kommun så anger man ett kommunnamn i sökrutan ”Kommun” t ex Jönköping, då får man fram alla s.k. ”Poststämpelorter” i denna kommun som är 40 st. Databasen innehåller cirka 5.600 svenska ortsnamn som har haft egen poststämpel.

Du kan mata in både stora och små bokstäver. Det finns fyra inmatningsfält för namn:

  • Ortsnamn
  • Kommun
  • Län
  • Landskap
Man kan söka på alla fyra inmatningsfälten samtidigt om man vill.

Det finns dessutom tre sorteringsordningsfält:

  • Kommun
  • Län
  • Landskap
Det går även att sortera orterna i olika sorteringsordningar. Man sätter sorteringsordning i avsett fält som är 1, 2 eller 3. Visning sker alltid i sortering ”Ortsnamn” inom ovan vald sorteringsordning.

Varje ort har information om dessa uppgifter:
Landskapstillhörighet
Länstillhörighet
Kommuntillhörighet
Antal tecken i ortsnamnet
Förkortningar på Landskap, län och kommun enligt det svenska ortsnamnregistret.

Prova dig fram så kommer du på hur man kan använda detta system.

Detta är etapp 1, under etapp 2 som blir klar till sommaren 2015, kommer även gammalstavningen på orter at läggas in som t ex Grenna, Husqvarna.

Vid frågor kan du skicka e-post till Hans-Ove Aldenbrink:
info@jkppf.se